Home  /  Klub  /  Historia

Search

Klub

Początki Road Runners MC Poland sięgają końca lat 70-tych. W roku 1978 grupa zapalonych motocyklistów z Zagłębia i Śląska utworzyła klub motocyklowy o nazwie „VC 1978”, co stanowiło skrót od „Veteran Club 1978”.  W niedługim czasie klub rozpadł się a część zapaleńców pod przewodnictwem człowieka, który  niebawem stał się  ikoną i legendą polskiego świata motocyklowego, Mirka „Mira” Stefańczyka, zadecydowała o stworzeniu podwalin pod klub podążający zgodnie z międzynarodowym kodeksem klubów o statusie MC. W latach 80-tych grupa motocyklistów pozostająca przy Mirku Stefańczyku utworzyła pierwszy w Polsce klub MC – Road Runners MC Poland, biorąc swą nazwę od marki uznawanych wówczas za jedne z najlepszych opon motocyklowych. Umownie przyjmuje się dziś za czas powstania Road Runners rok 1978. Należy też nadmienić, że w roku 2008, a wiec w 30-stą  rocznice istnienia Road Runners MC Poland miała miejsce reaktywacja klubu VC 1978.

 

Początkowa graficzna postać barw Road Runners MC przedstawiała się nieco inaczej,  niż w dniu dzisiejszym, jednak od samego początku zawierała ona wizerunek uskrzydlonego koła. Ostateczną, dzisiejszą postać barwy te przybrały na przełomie XX i XXI stulecia.

 

Road Runners MC obejmował swoim zasięgiem początkowo jedynie Zagłębie i Górny Śląsk. Z biegiem lat Klub przybrał zasięg ogólnopolski tworząc Chaptery w Zachodniopomorskim, Świetokrzyskim, Dolnośląskim, Mazowieckim, Podlaskim, Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim i Małopolskim. Od roku 2005 zaczyna się okres ekspansji Klubu poza granice Polski – powstaje pierwszy zagraniczny Chapter Road Runners –  Chapter Chicago Road Runners MC United States grupujący motocyklistów polskiego pochodzenia na ziemi Amerykańskiej. W roku 2009 w Wiedniu poprzez awans lokalnej Grupy Supportowej RR powstaje Prospect Chapter Vienna Road Runners MC Austria, wchłonięty później przez Road Runners MC Nomads.

 

W ciągu 30 lat naszego istnienia były momenty dobre i złe. Powstawały nowe Chaptery, zdarzało się też, że istniejące były rozwiązywane. Pojawiali się nowi członkowie i sympatycy, starzy memberzy odchodzili, aby dalej gnać na motocyklach, tyle, że po szosach zaświatów. Przyznajemy, byli też i tacy, którzy opuszczali Klub z piętnem renegatów i banitów.

 

Najgorszym był dla nas rok 2005. Wiosną, niedługo po Wielkanocy, strawiony poważną chorobą zmarł 30-letni Mariusz, Sierżant przy Pentagonie (Oddział Macierzysty)  Najboleśniejszej straty doświadczyliśmy jesienią tego roku, kiedy nieoczekiwanie nasz charyzmatyczny Prezydent i „guru” Miro zmarł nagle w wieku zaledwie 52 lat.

 

Rok 2006 obfitował w zmiany – rozwiązany został w nieciekawych okolicznościach ówczesny Chapter Warszawa, ale równocześnie powstał nowy Chapter grupujący wszystkich członków Klubu, którzy z różnych przyczyn musieli wyjechać lub przeprowadzić się do nowych miejsc, opuszczając tym samym Chaptery do których należeli dotychczas. Chapter ten przyjął nazwę  Nomads, oddającą „wędrowną” naturę jego członków . W tym samym czasie funkcjonująca od ponad 2 lat pod przewodnictwem jednego z wieloletnich memberów, złożona w 90% z nowych ludzi warszawska „Town Crew RR” wchodząca do tej pory w skład Nomads, została awansowana do rangi Prospect Chapter Warszawa RR MC (współcześnie jest to już pełnoprawny Chapter).  Na początku lata 2009 miało miejsce w kolejne historyczne pewnym sensie wydarzenie dla Road Runners MC Poland – Klub zorganizował po raz pierwszy w swej przeszło 30-letniej historii zlot motocyklowy na Mazowszu.

 

Road Runners MC Poland jest jednym z współzałożycieli ogólnopolskiej platformy porozumienia i współpracy pomiędzy klubami motocyklowymi, znanej jako Kongres Polskich Klubów Motocyklowych, grupujący w dniu dzisiejszym ponad 100 klubów o statusie MC oraz FG (”Free Group”). Klub uchodzi w dniu dzisiejszym za jeden z najliczniejszych i najsilniejszych klubów o statusie MC w Polsce. Należy przy tym zaznaczyć, że jeszcze stosunkowo do niedawna był to jedyny rdzennie polski klub MC, a jego rangę dodatkowo podnosi fakt przynależności do międzynarodowej elity klubów MC o statusie „1%”. Bezwzględne respektowanie  wartości takich, jak braterstwo, honor, solidarność wewnątrzklubowa i szacunek dla barw pozwoliły Road Runners MC przetrwać różne, nie zawsze sprzyjające koleje losu i utrzymywać niezmiennie od lat dzisiejszą pozycję w świecie motocyklowym.